ABCD-theorie

Iedere dag opnieuw schrijven bewoners op de meest uiteenlopende plekken op de aardbol nieuwe ABCD-verhalen. In dorpen, wijken, buurten, straten en portieken bouwen ze dagelijks aan de kracht van hun gemeenschap. Dat doen deze buurtmakers op allerlei manieren, altijd gepassioneerd en zeer waarschijnlijk zonder ooit gehoord te hebben van Asset Based Community Development. Want daar staat de afkorting ABCD voor.

ABCD als fundament voor community building
Asset Based Community Development biedt het fundament voor community building. Vertrekpunt is alles wat er al in een gemeenschap aanwezig is aan gaven, vaardigheden en passies. En culturele, historische, economische en fysieke bronnen en middelen. Community building verbindt dit op een zodanige manier dat mensen in een gemeenschap alles wat er aanwezig is zelf gaan ervaren en benutten. Voor hun buurt, in relatie tot elkaar én in relatie tot professionele organisaties. Asset Based Community Development is het proces dat mensen samen brengt om in hun buurt, wijk of dorp zelf en samen verandering teweeg te brengen. En dat zo de democratische kracht van een gemeenschap versterkt.

Geen project, geen snelle interventie
ABCD is geen project met een kop en een staart. Het is geen snelle interventie waarmee je als buurtbewoner of professional vanuit een in beton gegoten werkwijze succes kunt boeken. Misschien is het wel het tegenovergestelde. Het is het zichtbaar maken van een gemeenschap, het versterken en het onderhouden ervan. Permanent. Een community builder is een soort tuinman of -vrouw van een gemeenschap. Veel groeit vanzelf; als community builder kun je zetjes of een boost geven.

Voor duurzame verandering
Werken vanuit ABCD vraagt wat van je, als buurtmaker of buurtwerker. Alles start met oprechte interesse in mensen en het vermogen om vanuit die interesse écht contact te kunnen én willen maken. Vanuit ABCD zet je koers richting duurzame verandering, mogelijk gemaakt en gedragen door versterkte buurtgemeenschappen. Onderweg maak je magische momenten mee, vier je samen feestjes, maar moet je ook het nodige gedoe en ongemak ‘verduren’ om als groep te kunnen groeien.

Werken zonder checklist of vaste, uitgekristalliseerde werkwijze betekent niet dat er geen houvast is voor buurtmakers en -werkers die vanuit ABCD willen werken. Bekijk hier maar eens de bouwstenen (fundament), ruggengraat (proces) en gangmakers (het doen).