Wijkverbinder Nicole in actie

Volg hier waar wijkverbinder Nicole van Vonno sinds december 2021 actief mee is in Overstegen! Ze vertelt er meer over in editie 2 van de podcastserie ‘ABCD Overstegen’.

December
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren bewoners via individuele gesprekken in de wijk
Ruim 20 bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Stralende Straten Actie
Twee flats hebben meegedaan en jongeren van de Daele groep hebben geflyerd en verlichting opgehangen bij de flat aan de Houtsmastraat.
• Pleinontmoeting Homespot
Ruim 50 bewoners en 20 tieners ontmoeten elkaar op het plein en spreken kerstwensen uit voor de buurt.
• Start voetballen Daele groep
Jongeren van de Daele groep geven aan graag te willen voetballen. Twee keer per week gaan de jongerenwerkers en de wijkverbinder met hen voetballen en wordt er gewerkt aan pedagogische processen.


Januari
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met wijkbewoners. Ruim 20 bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Voetballen Daele groep
Twee keer per week voetballen 8 tot 10 jongeren van de Daele groep samen.
• Veel inzet op de bewoners van de Houtsmastraat en de “autogroep“ op de parkeerplaats

Februari
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Ruim 10 bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Kijk mijn wijk
Tien tieners uit de wijk fotograferen samen met fotoclub Doetinchem de voor hen mooie plekken in de wijk.
• Voetballen Daele groep
Twee keer per week voetballen 8 tot 10 jongeren van de Daele groep samen.

Maart
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Dertien bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Kijk mijn wijk
Tien tieners uit de wijk fotograferen samen met fotoclub Doetinchem de voor hen mooie plekken in de wijk.
• Start organiseren inzet op uitdagende tienergroep
Inzet op veerkracht en weerbaarheid.
• Start organiseren inzet op meidengroep.
• Buurtbijeenkomst op parkeerplaats winkelcentrum Overstegen met de drugsbus
Hierbij hebben 40 bewoners elkaar ontmoet.

April
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Zeventien bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Kijk mijn wijk
Tien tieners uit de wijk fotograferen samen met fotoclub Doetinchem de voor hen mooie plekken in de wijk.
• Start moestuinproject Caenstraat (luister hier naar Jessica in de podcast ‘ABCD Overstegen’)
Buurtbewoonster Jessica neemt het initiatief voor het aanleggen van een moestuin op het braakliggende veld bij de flats aan de Caenstraat. Vijf andere bewoners haken aan, en Buha geeft toestemming.
• 3 Buurtbijeenkomsten Beethovenlaan
De renovatie van het ‘platte daken-dorp’ is afgerond en de aannemer wil iets terug doen voor de buurt. Deze stelt een substantieel bedrag ter beschikking. Op drie avonden wordt een frietkraam neergezet en worden bewoners uitgenodigd en uitgedaagd met goede ideeën te komen. Door het slechte weer was de opkomst niet zo heel groot. De wijkverbinder en Site geven met de bewoners vervolg aan de ideeën.
• Lente Event Buurtplein
Op het Zadelhofplein in Noord is op 14 april het Lente-event georganiseerd door Buurtplein. Bewoners konden elkaar ontmoeten en met de buurtcoaches en de wijkverbinder in gesprek over de buurt. De kinderen mochten paaseieren zoeken en lekker springen. Belangrijk ABCD-haakje was de wens van een aantal bewoners om de kidsclub weer nieuw leven in te blazen. De wijkverbinder gaat hiermee met hen aan de slag.
• Kingsfair Homespot
Tijdens Koningsdag hebben de kinderen van Homespot een gezellige Kingsfair georganiseerd voor de wijkbewoners. 25 tieners en ruim 100 bewoners hebben elkaar hier ontmoet.
• Kinderspeelmiddag kinderen en bewoners omgeving de Daele
Dit naar aanleiding van een gesprek met twee bewoners over het ontwikkelen van een speelplek in de buurt. De middag werd bezocht door 30 bewoners en 20 kinderen.

Mei
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Zeventien bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Start meidengroep
Met een groep van vier meiden uit Overstegen is een start gemaakt voor activiteiten specifiek gericht op meiden.
• Start veerkracht en weerbaarheid
Onder leiding van boksvereniging COD is er gestart met veerkracht- en weerbaarheidstraining voor de uitdagende groep tieners uit de wijk.
• Opening fototentoonstelling “Kijk mijn wijk” (lees het verslag van deze avond in magazine ‘Samen maken we de buurt’)
Een selectie van de mooiste foto’s die de tieners van Homespot hebben gemaakt over hun wijk hangt in wijkcentrum de Daele. De tentoonstelling is op 24 mei geopend. De tieners waren aanwezig samen met 20 bewoners en een aantal wijkprofessionals.
• Bewonersbijeenkomst Bizetlaan
Sité gaat de flats aan de Bizet- en Verdilaan renoveren. Samen met de wijkverbinder is er een bewonersbijeenkomst georganiseerd om bewoners te informeren, maar ook om te kijken naar de sociale verbindingen en de energie bij bewoners. Twintig bewoners hebben deelgenomen samen met acht kinderen.


Juni

• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Zeventien bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Meidengroep
Voor de maand juni staan paardrijden en bakken op het programma
• Veerkracht en weerbaarheid
Er sluiten steeds meer tieners aan. Vanuit het wijknetwerk en JIT wordt er gekeken naar het structureel maken van het programma via een aanvraag bij het lokaal sportakkoord.
• Bewonersbijeenkomst Verdilaan
Sité gaat de flats aan de Bizet- en Verdilaan renoveren. Samen met de wijkverbinder is er een bewoners bijeenkomst georganiseerd om bewoners te informeren maar ook te kijken naar de sociale verbindingen en de energie bij bewoners. Twintig bewoners hebben deelgenomen samen met 8 kinderen.
• Opening Moestuin
Op 22 juni is de moestuin aan de Caenstraat geopend. Het was een mooie bijeenkomst met ruim 30 bewoners en 20 kinderen vanuit Homespot. De ABCD-partners waren ook aanwezig en de burgemeester heeft de tuin geopend door met de kinderen groenten te zaaien.
Culturenmiddag Homespot
De tieners van Homespot hebben samen met bewoners uit de wijk een leuke middag georganiseerd waarbij er een kijkje in de keuken werd gegeven bij de verschillende culturen uit de wijk. Een mooie middag waaraan 20 tieners en 25 buurtbewoners hebben meegedaan.

  

Juli
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Twintig bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Veerkracht en weerbaarheid
Er is een structurele groep die meedoet en een groep die graag even aanwaait. Vervolgaanvragen bij het lokaal sportakkoord zijn geen optie. In augustus vindt er een gesprek plaats met de scholen om te kijken of zij kunnen bijdragen aan de inzet.
• Bewonersbijeenkomst van Starckenborgstraat – inclusieve speeltuin
Twee bewoners met een gehandicapt kind hebben het initiatief genomen tot een inclusieve speeltuin op het braakliggende veld aan de Van Starckenborgstraat. Om hiervoor ook betrokkenheid van de buurt te creëren hebben we op 4 juli een buurtbijeenkomst georganiseerd om de plannen aan de buurt uit te leggen. Voor de kinderen (lopers en rollers) is de pumptrackbaan van Sport-Id neergezet en daar werd al heel inclusief mee gespeeld. De 35 bewoners die de bijeenkomst hebben bezocht, waren erg enthousiast over de plannen. Met de initiatiefnemers wordt nu een plan gemaakt om de speeltuin verder vorm te geven.
• Vakantie activiteiten Zomerstegen
Op donderdag 14 juli vond de eerste activiteit van de vakantieactiviteiten plaats. Met lekker weer, een stormbaan en een waterglijbaan werd het een ontmoeting tussen 80 kinderen en 35 buurtbewoners. Het was een hele gezellige middag met een goede sfeer. Ouders en kinderen hebben goed meegeholpen met opruimen en er was een groot gevoel van saamhorigheid. Op donderdag 28 juli buurtpicknick (30 kinderen en 10 buurtbewoners) en natuurwandeling Overstegen (8 bewoners) waren er nog twee activiteiten.

Augustus

• Vakantieactiviteiten Zomerstegen
Dinsdag 2 augustus Vossenjacht (30 kinderen en bewoners), woensdag 3 augustus Wandelen met Jochem (6 buurtbewoners, deze activiteit krijgt op verzoek van deelnemers mogelijk een structureel karakter), maandag 8 en dinsdag 9 augustus Mini ponykamp meiden Overstegen (4 meiden), maandag 18 augustus afsluiting vakantieactiviteiten met foodtruck en springkussen (50 kinderen en buurtbewoners). De vakantieactiviteiten hebben gezorgd voor een ontspannen en gezellige sfeer tijdens de vakantie op het plein in Overstegen. Voor zover bekend is er slechts een overlastmelding geweest tijdens de gehele vakantieperiode. De wijkverbinder heeft met de tieners, hun ouders en andere wijkbewoners een goed contact opgebouwd dat een basis biedt voor verdere inzet in de wijk.
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Zo’n 35 bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Veerkracht en weerbaarheid
Op 5 augustus is het project met de tieners afgesloten op de locatie van boksschool COB. Uitvoeders zijn tevreden over de resultaten en de deelnemers willen graag verdergaan. Ouders delen die wens en vragen om een vervolg.
• Buurtbijeenkomst omgeving Palettuin
De bewoners rondom de Palettuin wilden graag een afsluiting voor de kinderen organiseren op het braakliggende veld waar vroeger de school stond. Op dinsdag 16 augustus heeft deze activiteit plaats gevonden. 60 kinderen en 30 buurtbewoners hebben elkaar er bij de activiteiten kunnen ontmoeten. Er kwam een enorme bewonerskracht naar voren en er werd van alles georganiseerd en gesponsord door lokale bedrijven. Mede dankzij de inzet van de collega’s van Buurtplein kon er een mooie verbinding worden gemaakt met de actieve bewonersgroep die al bezig is met de inrichting van de Palettuin. De plannen voor Halloween en een buurtcamping volgend jaar zijn al gemaakt.

September
• Ontdekken, verbinden en mobiliseren van bewoners
Individuele gesprekken met bewoners uit de wijk. Vijftien bewoners zijn aan elkaar of aan andere initiatieven verbonden.
• Kidsclub
De kidsclub gaat op 28 september van start in de Daele.
• Burendag
Op 24 september is het Burendag. Overstegen heeft met negen initiatieven het grootste aantal van alle wijken. Dat is voor het eerst.
• Natuurspeelplek Bizetlaan
Samen met bewoners wordt gewerkt aan het opknappen van de natuurspeeltuin aan de Bizetlaan. Tijdens de Burendag op 24 september heeft de initiatiefgroep de buurt uitgenodigd mee te helpen en denken.
• Energiearmoede
De wijkverbinder wil het thema energiearmoede graag op de ABCD-manier insteken en voert hier met betrokken partijen gesprekken over. Zo komen we tot oplossingen die dicht bij de bewoners staan.
• Energietransitie
De wijkverbinder heeft gesprekken met verantwoordelijke partijen om te kijken hoe de energietransitie van alle bewoners kan zijn.
• Kuierwandeling park Overstegen
Samen met Buurtplein, Sport-Id en de vrijwilligers van Park Overstegen wordt een kuierwandeling met picknick georganiseerd met als doel ontmoeting en beweging.