“Er leven bij mij steeds allerlei plannen!”

“Er leven bij mij steeds allerlei plannen!”

Han Hensing is de initiatiefnemer en coördinator van vrijwilligersgroep De Groene Knoop. Inmiddels een groep van zo’n zestien vrijwilligers die actief is in Natuurpark Overstegen, het groene hart van de wijk. Elke maandagochtend gaat de groep in het park aan de gang. Han is op allerlei manieren actief in Overstegen en probeert er steeds buurtgenoten bij te betrekken! “Er leven bij mij steeds allerlei plannen! We willen de belevingswaarde van het park verhogen en natuurlijke ontwikkelingen bevorderen. Een grotere biodiversiteit is ons doel.”

Han heeft een enorme passie voor het groen en de natuur. Als bewoner van Overstegen geniet hij dan ook van het park. “Ja, zeker toen het in 1995 van traditioneel park is omgevormd tot een Natuurpark ben ik het gaan waarderen. Die status van Natuurpark betekent dat we de natuur zijn gang laten gaan. Toen ik een jaar of tien geleden met pensioen ging, wilde ik me inzetten om het park een nog meer natuurlijk karakter te geven. Daarom startte ik De Groene Knoop.”

Sociaal gebeuren
Er haakten steeds meer mensen aan en nu telt de groep dus zestien vrijwilligers. Han: “Samen gaan we aan de slag met dingen waar de gemeente niet snel aan toe komt, maar die het park ten goede komen. Denk aan het maken van nestkasten, wilgen knotten, het maaien van hooilandjes, het uitmaaien van bosranden voor vlinders, het maken van houtrillen waar amfibieën en kleine zoogdieren weer gebruik van maken, het snoeien van de fruitbomen in de boomgaard, maar ook het opruimen van zwerfvuil is een wekelijkse taak. Het gros woont in Overstegen, maar er zijn ook vrijwilligers vanuit andere wijken. Naast dat we samen onze schouders onder het park zetten, is het een heel sociaal gebeuren. Ik ben supertrots op onze vrijwilligers. We hebben een leuke groep, waarmee we eens per jaar een uitje hebben, met een BBQ.”

Ontmoetingsplek
Wie het Natuurpark ooit bezocht, weet hoe mooi het er is. Han ziet dan ook allerlei mogelijkheden voor de buurt. “We proberen de boerderij in te richten als een educatief centrum. Daarbij helpt het dat we nu zijn aangesloten bij een overkoepelden organisatie, Buur maakt natuur. Een stichting die met gelden uit donaties, giften en schenkingen landbouwgronden wil aan kopen en zo meer natuurterreinen probeert te creëren. Een wat priller idee is om van de boerderij een ontmoetingsplek te gaan maken. Daarvoor hebben de Bijenvereniging, IVN, Buur maakt natuur, De Groene Knoop en KNNV nu de handen ineengeslagen.”

Passie overbrengen
Naast een groene passie, heeft Han ook hart voor zijn eigen leefomgeving. “Twee of drie jaar geleden organiseerden we een open dag bij onze flat. Daar stelden we vragen aan medebewoners: wat vind je van het leven hier, wat kan of moet er veranderen en wat wil je zelf doen? Dat leverde twee projecten op; een Zwerfvuilgroep waarmee we om de twee weken met mensen uit onze flat vuil ophalen én geveltuintjes. Voor de muren van de flat hebben we er twee tegels uitgehaald en daar staan nu bloemen en planten. Het bloeit en groeit echt rondom de flat, het is daar hartstikke groen! Bij het onderhoud probeer ik steeds mensen te betrekken. En zo leven er allerlei plannen. Waarbij ik wel steeds meer nadenk over hoe we de taken goed kunnen verdelen. Het moet wel behapbaar blijven allemaal. Ik probeer daarbij mijn passie voor natuur over te brengen op mijn mede-vrijwilligers en buurtgenoten!”

Komende tijd zijn er excursies en is er ook een bijendag. Meer informatie staat op  www.buurmaaktnatuur.nl.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven. Verplichte velden worden middels * weergegeven