“Mijn hart barst uit elkaar van trots”

“Mijn hart barst uit elkaar van trots”

Op 14 december troffen de bewoners elkaar in de Daele voor een ‘Pas op de plaats-gesprek’. Daar spraken ze, met gespreksleider Birgit Oelkers, samen over alles wat er in 2022 is gebeurd en veranderd. Over wat hen daarbij het meest heeft geraakt en welke betekenis het voor henzelf en Overstegen heeft gehad. Maar ook over hoe ze verder willen.

Waar de bewoners het de hele avond over eens zijn: de sfeer in de wijk is een stuk beter geworden. Allerlei kleine en grote gebeurtenissen, activiteiten en ontmoetingen hebben daaraan bijgedragen. Net als de komst van wijkverbinder Nicole. Die mensen met elkaar begon te verbinden, ook als dat niet zo gemakkelijk leek. En de nieuwe manier waarop buurtprofessionals van Buurtplein, Buha en Sité met elkaar en de bewoners gingen samenwerken. Door dat alles is er nu meer reuring in de wijk. De sfeer is goed en zelfs bruisend en de overlast verdwenen.

‘Hun Overstegen’
Er is enorm veel gebeurd in 2022. Dat blijkt wel als bewoners de activiteiten waarbij ze betrokken zijn opschrijven. Ze komen tot ruim 30 activiteiten. Waarbij een ervan ‘alle activiteiten tijdens Zomerstegen’ zijn. Om maar aan te geven dat het er eigenlijk nog veel meer zijn. Wethouder Hans Dales, die net als zijn collega wethouder Patrick Moors ook aanwezig is, vat het aan het einde van de avond kernachtig samen: “De bewoners hebben de buurt teruggepakt. Het is weer ‘hun Overstegen’. Wat in korte tijd is ontstaan, is ongelooflijk. En dit groeit door, daar ben ik van overtuigd.” Dat zijn de bewoners ook. Ze hebben dan ook ervaren wat hun inspanningen en het op een andere manier samenwerken met elkaar en buurtprofessionals heeft opgeleverd. Voor de bewoners aan de Houtsmastraat bijvoorbeeld. “Het goede contact in de flat groeit verder door. Sterker nog; het is inmiddels prettig uit de hand gelopen. Het zijn veertig gezinnen van verschillende pluimage en iedereen hoort erbij. Er komen nu veel verschillende dingen bij elkaar en alles heeft zijn pracht en praal. Maar het moet aandacht houden, anders ontstaan er eilandjes. We moeten het samen water blijven geven. Want als je het contact verliest, sta je met 3-0 achter.”

Van het een komt het ander
Het contact tussen (groepen) bewoners is van groot belang. Zo kwamen bijvoorbeeld ook ‘de buren’ uit Noord in beeld. Die werden door buurtcoach Susan, die al tien jaar actief is in de buurt, en wijkverbinder Nicole gekoppeld aan bewoners in Overstegen. Bewoner Marjolein organiseerde hierna een Meidenavond in de Daele voor meiden uit Noord en Overstegen. “Zo voelde het ook; er was een groep uit Noord en een uit Overstegen. Maar nu zijn ze er echt samen! Doordat ze elkaar hebben leren kennen. Terwijl ze voorheen vaak botsten als ze elkaar buiten tegenkwamen.” Marjolein en andere bewoners hebben in een half jaar tijd vervolgens nog veel meer georganiseerd en bijna 70 kinderen bij allerlei activiteiten gehad. Dat is ‘van het een komt het ander’; een belangrijk principe bij werken vanuit ABCD. Dat vang je niet in cijfers, je kunt het niet plannen, het ontstaat in de buurt. Als je elkaar kent, weet je wat er gebeurt en daarop kun je dan weer verder bouwen. Dat ontstaat alleen in contact.”

Begin met iets kleins en ga het doen
Ook de buurtprofessionals staan, sinds ze gezamenlijk vanuit ABCD werken, met meer plezier in hun werk. Houkelien van Sité ervaart dat beroepskrachten onderling meer dezelfde taal spreken. “Iedereen doet iets met een andere opdracht, maar wil nu hetzelfde. Dat betekent dat we samen sneller kunnen schakelen en sneller kunnen handelen. En dat doen we steeds ter ondersteuning van wat er groeit en bloeit in de buurt.” Dat is iets wat bewoner Han onderschrijft. “Het contact met de gemeente en organisaties is echt verbeterd. Organisaties staan veel meer open voor ideeën. Er is medewerking, ‘we komen kijken, goed idee’. Het is nu ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’.” Han woont sinds 1996 in de buurt en geniet enorm van al het nieuwe contact dat is ontstaan. Bewoner Jessica is daarbij een belangrijk ‘vonkje’ geweest. Ze vertelt over hoe de brand in de flat aan de Caenstraat haar heeft geholpen richting liefde, respect en erkenning. Het contact met anderen als warme deken. En zo is er ook voor haar van alles gaan rollen. Ze organiseerde Pasen, nadat ze zelf Albert Heijn als sponsor had binnengehaald. Met flatbewoners gingen ze eieren verstoppen voor de kinderen, terwijl de ouderen in de eerste twee flatgebouwen konden meekijken. Ze heeft een Vossenjacht georganiseerd. Koekjes en cakejes gemaakt met mensen en ze samen opgegeten. Zo bracht ze steeds meer buren bij elkaar. ‘Je vergeet het Koffie- en thee uurtje nog’, vult haar dochter aan. Iedere dag doet Jessica dat voor één van de zes flats; zondag is een rustdag. En toen kwam dus het idee van de moestuin en het contact met Nicole. Nu zien de flatbewoners steeds meer kansen. Er sluiten ook steeds meer mensen aan. Het geeft Jessica vleugels. Haar tip? Begin met iets kleins en ga dat gewoon doen. ‘Zin in een kopje koffie of thee?’ Dat kleine, elkaar groeten, dat helpt naar een volgende stap.

Radijsjes
De bewoners gaan die volgende stappen zeker zetten. Nicole vindt die spirit typerend voor Overstegen. “Er is hier zoveel potentie onder de oppervlakte aanwezig; iets heeft vaak maar een heel klein zetje nodig. Om in de termen van de moestuin te blijven: Overstegen is eigenlijk als radijsjes! Een warm bad als je ervoor open staat. Geen plek voor projecten die stoppen of aflopen. Han vult dat aan: “Sterker nog, we gaan alleen maar uitbreiden!” De bewoners doen iets vanuit “zichzelf, omdat ze iets leuk of belangrijk vinden. Dan zijn de enthousiaste reacties van buurtgenoten heel fijn. Voor het vervolg willen de bewoners blijven werken aan de onderlinge verbondenheid; met elkaar en de buurtprofessionals. Om te weten waarmee iedereen bezig is, wat er speelt. Het helpt dan als je letterlijk bij elkaar gaat stilstaan. Zoals Marion ooit deed bij de moestuin. Daar zaten bewoners buiten op een bank. Ze reed er twee keer langs, de derde keer groette ze en de vierde keer stapte ze af om erbij te gaan zitten. Als je elkaar kent, groet je elkaar anders. Han stelt voor bij elkaar op bezoek te gaan; om elkaar bij de verschillende bewonersinitiatieven te ontmoeten. Dan kun je ook elkaars faciliteiten leren kennen en er gebruik van gaan maken. De conclusie is dat het een positieve avond was. Waarbij het mooi is om te zien wie er allemaal al wat doen in de buurt. Dat maakt extra trots op iedereen die zijn schouders eronder zet. Het voorstel vanuit de buurt is dan ook om vaker een Pas op de plaats-avond te gaan organiseren!

Samen trots
Bewoner Elly heeft nog een verhaaltje tot het laatst bewaard. “Nicole vroeg mij wat ik nou leuk zou vinden voor de buurt. Nou, een grote kerstboom bijvoorbeeld! Die mocht ik van Nicole gaan bestellen. Alleen konden wij die niet in elkaar zetten. Maar gelukkig kende Nicole wel wat sterke jonge kerels. Het bleken de jongeren die wij vooral kenden omdat ze overlast in de buurt veroorzaakten. Toen Nicole de jongeren vroeg, waren zij ook wat huiverig. Uiteindelijk sprak Nicole met ze af voor de Albert Heijn. Nadat ze gerustgesteld waren, gingen ze samen met ons aan de slag. En het was hartstikke gezellig! We hebben samen die boom in elkaar gezet en waren er enorm trots op. De jongeren werden betrokken en ontdekten zo dat wij, als bewoners, ook maar gewone, normale mensen zijn. En wij ontdekten een andere kant bij hen.” Nicole is blij met alles wat de avond heeft opgeleverd. “Mijn hart barst uit elkaar van trots!”

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven. Verplichte velden worden middels * weergegeven