Hoe Technasium-leerlingen en buurtbewoners elkaar in Overstegen vinden en versterken!

Hoe Technasium-leerlingen en buurtbewoners elkaar in Overstegen vinden en versterken!

Aan het einde van de Bizetlaan staat een prachtig schoolgebouw. Het is, in ABCD-termen, een mooie asset van Overstegen. Iets wat de wijk te bieden heeft en sterk maakt, net als bijvoorbeeld het park, het winkelcentrum en de kennis en kunde van de bewoners. Yorrit van der Staay werkt bij het Ulenhofcollege en Houtkamp College als docent en coördinator van het vak Onderzoek en Ontwerpen. Zestien van zijn leerlingen gaan Belevingspanelen ontwerpen voor de Inclusieve speeltuin in Overstegen. Hun opdrachtgevers? Wijkbewoners Angela en Jochem!

Leerlingen van het vak Onderzoek en Ontwerpen werken in viertallen. Dat zie je in de prachtige Technasiumruimte in het gebouw overal terug. Yorrit leidt me langs lasersnijders, 3d-printers, een geluidsdichte ruimte om filmpjes op te nemen en een groot rommelhok met spullen. De leerlingen mogen alles wat er is inzetten in hun werk. Het is bijna als bij ABCD, waar het ook draait om het ontdekken, versterken en verbinden wat er al aanwezig is. In dit geval in de wijk.

Inclusieve speeltuin
Terug naar het Technasium. En naar Yorrit. Hij vertelt wat over de aanleiding van de opdracht die zijn leerlingen nu vanuit de buurt hebben gekregen. “Begin september wist een groepje 5 Havo-leerlingen niet wat het moest doen. Ze vonden het lastig een opdrachtgever voor hun Onderzoek en Ontwerpen-opdracht te vinden. Uit eerdere projecten kende ik René Reumer van Stichting Doetebol. Daar draaiden we met eerste klassen al eens een succesvol project. Ik heb het groepje op zijn pad gezet. Uiteindelijk bleek dat de leerlingen zelf ook al met Leisurelands in gesprek waren. Ze besloten daar de opdracht te gaan doen. Daarom ben ik zelf met René in gesprek gegaan. Om te kijken of we alsnog iets voor elkaar konden betekenen. Bij dat gesprek zat ook Ingeborg van der Oord. Het werd een levendig gesprek met als resultaat veel concrete opdrachten voor leerlingen. Een ervan was een project voor sociale veiligheid rondom de basisschool in Overstegen. Met als contactpersoon wijkregisseur Rody Poelhuis van de gemeente. Hij zette mij op het spoor van wijkverbinder Nicole van Vonno. Samen gingen we in gesprek en al pratende kwam het op de inclusieve speeltuin van Angela en Jochem.”

Bewoners als opdrachtgevers
Yorrit zocht contact met beide buurtbewoners. “Ik heb al een aantal keren contact gehad met Angela. Op basis daarvan heb ik een projectboekje gemaakt. Daar hebben Angela, Jochem en Nicole op gereageerd. Nu is het klaar en gaan vier groepjes van vier leerlingen er vier lesuren per week mee aan de slag. Ze gaan Belevingspanelen ontwerpen, die aan allerlei criteria moeten voldoen. Ze moeten kinderen met een beperking van 6 tot en met 16 een leuke ervaring kunnen bieden, waarbij de combinatie actie-reactie centraal staat. Ook moeten ze hufterproof zijn en aan het huidige hekwerk kunnen worden gemonteerd, zodat de kinderen erbij kunnen.” Yorrit praat bevlogen over de opleiding, deze opdracht en zijn leerlingen. “Ieder groepje heeft andere ideeën en presenteert uiteindelijk een top-3 aan Angela en Jochem. Zij zijn de opdrachtgevers. En dat is uniek, want in alle andere gevallen zijn het bedrijven of organisaties. Angela en Jochem bepalen per groepje wat ze het beste idee vinden. Dat gaan de groepjes vervolgens uitwerken. In maart zijn hun ontwerpen dan klaar, in de vorm van een werkend prototype. Vervolgens kunnen Jochem en Angela dan bepalen of het goed genoeg is voor gebruik, of dat ze het laten maken op basis van het ontwerp. Samen doen we de eindbeoordeling. Ik beoordeel het proces, zij, als opdrachtgever, het product.”

Leren over ‘de echte wereld’
Het bijzondere aan het Technasium is dat het praktisch is. En middenin de samenleving staat. Yorrit: “Dit vak heeft geen lesboeken. We spelen altijd in op de actualiteit en op waar de leerlingen van waarde kunnen zijn met wat ze weten en kunnen. We draaien nu 16 verschillende projecten bij 14 opdrachtgevers. Meestal zijn dat dus bedrijven als Leisurelands, Tennet of Exit Toys, of organisaties als de gemeente. Maar nu dus ook rechtstreeks bewoners. Dat geeft een andere dynamiek. Angela en Jochem zijn, als opdrachtgevers, experts op het gebied van de kinderen voor wie de leerlingen gaan ontwerpen. Daar zit kennis die de leerlingen niet hebben. Bij bedrijven ligt die kennis meestal op het ontwerpgedeelte.” Een zinnetje van een eindexamenkandidaat is Yorrit altijd bijgebleven. “Dat ging over de vaardigheden die je bij dit vak op doet. En die je echt nodig hebt als je later gaat werken. Het was een leerling die in groepjes zat waarin regelmatig iets mis ging. Ongevraagd, zei hij tegen mij: “In dit vak heb ik het meest van de echte wereld geleerd”. Dat vat het wel samen. Je leert hier je verhouden tot opdrachtgevers in die echte wereld. Maar ook samenwerken, verdiepen in dingen, durven te bellen, communiceren in je groepje en met opdrachtgevers. In al die vaardigheden zetten ze samen stappen. Richting het examenjaar zie je ze hierin echt groeien. Dat maakt het zo’n mooi vak om te geven!”

Wil je meer weten over de Inclusieve speeltuin? Lees dan dit artikel.
Wil je Jochem en Angela erover horen vertellen? Luister dan naar editie 3 van de podcast Een ABCD’tje in Overstegen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet weergegeven. Verplichte velden worden middels * weergegeven